June 27, 2022    -    July 3, 2022
(Week 26)
UUCSS Calendar

  New Event Request Mon
June 27
New Event Request Tue
June 28
New Event Request Wed
June 29
New Event Request Thu
June 30
New Event Request Fri
July 1
New Event Request Sat
July 2
New Event Request Sun
July 3
8:00am New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
9:00am New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request 9:00am» Word of Hope Ministry
New Event Request  
10:00am New Event Request   New Event Request 10:00am» Daytime Inreach Group
New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request 10:00am» Sunday Worship Service
11:00am New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
12:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
1:00pm New Event Request 1:00pm» Jeannette & Doneby Meeting
New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
2:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
3:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
4:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
5:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
6:00pm New Event Request   New Event Request 6:15pm» (Not Viewable)
New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
7:00pm New Event Request 7:30pm» Online Men's Group
7:30pm» Women's Book Group
New Event Request   New Event Request 7:00pm» Choir practice
New Event Request   New Event Request   New Event Request  
8:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
9:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
10:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  
11:00pm New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request   New Event Request  


[Printer Friendly]